HET
GENOOTSCHAP
VAN DE
MAROT

NIEUWSBRIEF

Inschrijving Nieuwsbrief
 

Kroniek

Minister Weyts stelt nieuw havenplan voor

BRUSSEL – Ben Weyts ontvouwde vandaag in het Vlaams Parlement zijn plannen voor een nieuw dok voor de Antwerpse haven, die nood heeft aan nieuw ontwikkelingsgebied. Het project heeft nog geen officiële naam maar wordt in de wandelgangen reeds "het Ben Weyts-dok" genoemd. Het zou de grootste investering in de toekomst moeten worden die Vlaanderen ooit gedaan heeft, aldus de minister van Openbare Werken, en schoon schip maken met het "ondoordachte gemorrel in de marge" van de voorbije decennia.


Het gaat voor alle duidelijkheid slechts om een eerste aanzet, nog geen concreet uitgewerkt Gewestelijk Plan. "Het is de bedoeling om deze keer rekening te houden met al de problemen die we in het verleden hebben ondervonden", zo zegt minister Weyts, "maar ook om ineens op de lange termijn te denken. De vorige regeringen hebben altijd maar aangemodderd met korte termijn beleid, omwille van de socialisten, maar wij denken op een termijn van tenminste vijftig jaar. De concurrentie wordt alsmaar harder, de troeven liggen in de handen van die regio's die durven investeren met het oog op de toekomst."

Het nieuwe dok zou van Vlaanderen het grootste havenland ter wereld maken. Meer zelfs, Vlaanderen zou voor het merendeel uit haven bestaan. Weyts baseerde zich op voorspellingen over de toename van containertrafiek en vrachtverkeer in de komende decennia, al noemt de oppositie die voorspelling "redelijk ongeloofwaardig". Nonsens, zegt de N-VA minister: "altijd hetzelfde met deze oppositie. Wij zijn de Kracht van de Verandering en dat laat zich zien in het beleid dat we voeren. Wij investeren. Wij denken aan het Vlaanderen van overmorgen."

Het nieuwe dok zou wel een groot offer vragen van de burger.

"Daar zijn we ons van bewust", zegt minister Weyts, "maar de opbrengsten zijn natuurlijk heel hoog, we mikken op acht miljoen jobs bij tegen 2040. Investeerders staan nu al aan te schuiven."

Diverse actiecomités hebben zich al geroerd. Vooral de Vlaamse Bond van Duivenmelkers is misnoegd, want de wijzigingen in het landschap zou nefast zijn voor het oriëntatievermogen van hun gevleugelde dieren.

"Ja, daar zijn ze weer", zegt Weyts daarop, "NIMBY, not in my backyard. De vooruitgang van Vlaanderen moet stilgelegd worden voor enkele egoïsten die enkel hun eigen belangen nastreven".

Opvallend: het dok ligt volledig in het Vlaams Gewest. In het plan zijn zelfs geen fabrieksterreinen of containerterminals voorzien in het Brussels of Waals gewest.

"Logisch", zegt de minister, "daar heeft de Vlaamse Regering geen bevoegdheid en zoals vanouds willen de Franstalige partijen weer niet mee werken. Het is ook niet onze taak om de Brusselse en Waalse economie te bedienen. Laten we eerlijk zijn, de Walen lopen altijd achter op economisch vlak door hun communistische denkwijze. Zo'n dok, het zou goed zijn voor de Waalse economie, maar ik zie hen het niet doen. Ze ontvangen toch al de transfers van de belastingen die de Vlaamse havens opbrengen."

Met het nieuwe dok zouden wel heel wat Vlamingen moeten verhuizen. De minister denkt na over onteigeningsplannen en compensatieplannen. Enkele miljoenen Vlamingen zouden moeten verhuizen naar nieuwe aangewezen woongebieden.

Dat zal enige investeringen vragen, maar niets dat niet kan opgelost worden", zegt de Vlaamse minister. "We hebben al enkele opties. Met dit nieuwe dok is er geen nood aan dat kleine Saeftinghedok in het noorden van Vlaanderen. In Doel staan al enkele huizen gereed, ze moeten alleen wat opgeknapt worden, en we kunnen er ook een aantal appartementsgebouwen optrekken, al denken we eerder in de richting van een commerciële hub en een Belevingscentrum Doel, we zitten er tenslotte vlak bij de Nederlandse grens waar wel interesse is voor zoiets."